Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje dwuletni, międzynarodowy projekt “CrossEuWBA”. Jego celem jest zachęcenie i aktywizacja kobiet do inwestowania w start-upy, w szczególności założone i prowadzone przez kobiety. Projekt realizowany jest przez 6 międzynarodowych partnerów: PARP i Fundację Przedsiębiorczości Kobiet (Polska), Italian Chamber of Commerce in Germany (Niemcy), Innogate to Europe (Hiszpania), Heraklion Chamber of Commerce and Industry (Grecja) i Slovak Business Agency (Słowacja).

Elementy projektu:

  • przeprowadzenie badania ankietowego we wszystkich krajach zaangażowanych w realizację projektu, identyfikującego m.in. potencjalne kobiece anioły biznesu,
  • szkolenia i warsztaty dla potencjalnych inwestorek, przedsiębiorczyń i przedsiębiorców,
  • rekrutacja start-upów do spotkań pitchingowych,
  • pitching,
  • utworzenie Kobiecych Sieci Aniołów Biznesu na terenie krajów partnerskich i inwestycje w ich ramach.

Nabór start-upów do pierwszego pitchingu trwa do 5 listopada 2017 r. Zapraszamy założycielki start-upów i  menadżerki do udziału w projekcie!

IMPACT ConnectedCar

Ponadto informujemy, że ruszyła rekrutacja start-upów i MŚP do pierwszej tury akceleracyjnej IMPACT ConnectedCar! Projekt IMPACT Connected Car wdrażany jest w ramach Programu “Horyzont 2020” w partnerstwie z FundingBox oraz 14 europejskimi partnerami.

Wybrane projekty wezmą udział w akceleracji i najważniejszych wydarzeniach dla start-upów na całym świecie oraz otrzymają do 60 tysięcy EUR bez utraty udziałów i wsparcie kluczowych partnerów z branży: PSA Group, FIA, struny do gitary klasycznej and Ferrovial Servicios.

Nabór start-upów do pierwszej rundy akceleracyjnej trwa do 10 stycznia 2018 r!

IMPACT Connected Car to projekt międzynarodowy skierowany do start-upów i MŚP z branży samochodów autonomicznych. W ramach IMPACT Connected Car ponad 60 firm oprócz grantu otrzyma możliwość udziału w 3-stopniowym programie akceleracyjnym, współpracy z kluczowymi partnerami z branży i dostęp do międzynarodowej platformy wymiany doświadczeń.

X