Komunikat Komisji z dnia 26.11.2014 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego ws. Planu Inwestycyjnego dla Europy: dokument PDF

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych: dokument PDF

Szczegółowe informacje nt. Planu Inwestycyjnego dla Europy: strona Komisji Europejskiej.

X