Seminarium
„Finansowanie inwestycji Social Impact -dobre praktyki
oraz instrumenty wsparcia funduszy SVC”

Centrum Bankowo-Finansowe “Nowy Świat”,
ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie (sala kinowa)

X