zakochaj-sie-w-wawiem.st. Warszawa informuje

Centrum Przedsiębiorczości Smolna

Szkolenia dla przedsiębiorców

19 lipca, godz. 9.00 – 12.00
Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia

Część I – Robert Rasiński – Ekspert z Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE
Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach UE

Szkolenie daje odpowiedź na pytania:

  • Jak polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z programów ramowych UE ?
  • Co to jest COSME, CIP, EaSI, H2020? Czy warto się zainteresować?
  • Czym jest preferencyjne finansowanie?
  • Jak skorzystać z oferty ze wsparciem UE?
  • Gdzie szukać informacji?

Część II – Piotr Kłosowski – Ekspert z Urzędu Pracy m.st. Warszawy
Pracodawco! Tnij koszty! Twórz etaty!

Szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.:

  • usług i instrumentów rynku pracy wspierających proces rekrutacji i zatrudnienia osób bezrobotnych przy niższych kosztach pracy,
  • tworzenia miejsc zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych,
  • zatrudnienia subsydiowanego, refundacji części wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy,
  • narzędzi pozwalających na podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych pracowników.

Szkolenie przygotowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej i Urząd Pracy m.st. Warszawy

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Zgłoszenia udziału w wybranym szkoleniu prosimy wysyłać na adres: centrum.przedsiebiorczosci@um.warszawa.pl

Centrum Przedsiębiorczości Smolna
00-375 Warszawa,
ul. Smolna 4/Kruczkowskiego 5,
Park Karola Beyera, tel. 22/4430756
www.firma.um.warszawa.pl

X