Wsparcie Banku Millennium dla MŚP w ramach EFG już aktywne

Małe i średnie firmy mogą już korzystać w Banku Millennium ze wsparcia wynikającego ze współpracy banku z Grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Bank Millennium rozszerzył ofertę kierowaną do polskich przedsiębiorców, odpowiadając na ich potrzeby płynnościowe oraz inwestycyjne. Dodatkowo dzięki zaangażowaniu Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG) przedsiębiorcy otrzymują korzystne warunki finansowania.

Dzięki współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) Bank Millennium wzmacnia cele UE w zakresie wspierania wzrostu oraz innowacji, badań i rozwoju przedsiębiorczości.

– Wsparcie przedsiębiorstw jest bardzo istotne szczególnie teraz, gdy działanie w przestrzeni biznesowej niesie za sobą szereg nieprzewidywalnych wyzwań i wymaga od firm elastycznego i szybkiego działania. Współpraca z Grupą EBI jest dodatkową wartością dla klientów naszego banku, którzy muszą funkcjonować w coraz bardziej złożonej i dynamicznej sytuacji gospodarczej – powiedział Andrzej Gliński, członek zarządu Banku Millennium.

Dzięki umowie portfelowej, zawartej pomiędzy Bankiem Millennium a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, z dogodnych warunków finansowania mogą skorzystać również klienci Millennium Leasing. Firmy, których transakcje zostały zakwalifikowane do programu, otrzymają obniżenie marży w przypadku finansowania leasingiem.

Kto może wnioskować o wsparcie w Banku Millennium?

  • małe i średnie firmy, zgodnie z definicją unijną.
  • przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą działalności w sektorach wykluczonych ze wsparcia Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
  • przedsiębiorcy, których działalność oraz przeprowadzana inwestycja nie mają negatywnego wpływu na środowisko oraz które nie są kontrowersyjne pod względem etycznym i moralnym.
  • przedsiębiorca, który uzyska pozytywną ocenę zdolności kredytowej.

Dodatkowo finansowanie, o które wnioskuje przedsiębiorca nie może być objęte wsparciem innej pomocy publicznej np. gwarancjami BGK czy dotacjami.

Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, prof. Teresa Czerwińska powiedziała – Bardzo nas cieszy, że Bank Millennium, dzięki naszej współpracy, uruchamia dodatkowe możliwości finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Powinniśmy dołożyć wszelkich starań by w tym trudnym czasie jak najsilniej wspierać MŚP, gdyż to one są kołem zamachowym gospodarki i w znacznej mierze od tego sektora zależy jej rozwój. Dla EBI wspieranie MŚP jest jednym z priorytetów i jesteśmy zdeterminowani, by w miarę możliwości je zwiększać.

– Dzięki gwarancjom Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego oraz współpracy z Bankiem Millennium, Europejski Fundusz Inwestycyjny może zaoferować polskim przedsiębiorcom alternatywne możliwości finansowania co z pewnością przełoży się na rozwój inwestycji, zwłaszcza w regionach objętych polityką spójności UE. Wierzymy, że wspieranie małych i średnich firm jest kluczowym zadaniem i dołożymy starań by kontynuować to wsparcie – powiedział Alain Godard, Dyrektor Naczelny Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Bank Millennium i Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI i EFI) połączyły swe siły, w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie kapitału obrotowego i płynności, a także kompensowania ograniczeń inwestycyjnych polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) dotkniętych kryzysem COVID-19. W tym celu Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) udzielą gwarancji w wysokości 1,5 mld zł (1,202 mln zł dla transzy uprzywilejowanej i 300 mln zł dla transzy podporządkowanej) dla operacji syntetycznej sekurytyzacji portfela kredytów dla MŚP udzielonych przez Bank Millennium. Bank Millennium będzie mógł dzięki temu zapewnić finansowanie i zaspokoić potrzeby płynnościowe MŚP poprzez nowe kredyty w łącznej kwocie ok. 4,2 mld zł (co odpowiada 6-krotności transzy podporządkowanej i 2-krotności transzy uprzywilejowanej). 80% finansowania jest również kierowane do MŚP w regionach spójności w Polsce i pomaga zmniejszyć dysproporcje regionalne – przyczyniając się w ten sposób do realizacji Celu Spójności UE.

Dzięki zastosowanej konstrukcji finansowej (sekurytyzacji) Bank Millennium będzie finansował polskich przedsiębiorców ze wsparciem EFG także po 31 grudnia br. , kiedy to formalnie wygaśnie większość instrumentów polskich pośredników EFG, opartych na standardowym modelu kredytowo-gwarancyjnym.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE wspierał Bank Millennium informacyjnie i szkoleniowo w przygotowaniach do udziału w Europejskim Funduszu Gwarancyjnym i chętnie będziemy współpracować z bankiem we wdrażaniu i promocji tej atrakcyjnej oferty na rzecz polskich przedsiębiorców.  Millennium będzie na przełomie 2022 i 2023 r. jedyną grupą bankową w Polsce z tak  dużą i aktywną ofertą płynnościową i inwestycyjną dla MŚP zasiloną z Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego  – powiedział Arkadiusz Lewicki, Dyrektor KPK.