10. Forum Rozwoju Mazowsza

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej zapraszają do udziału w Forum Rozwoju Mazowsza w dn. 16-17.10.2019 r. W szczególności zapraszamy na debatę w drugim dniu Forum. pt: “Kreatywna Europa. Przegląd możliwości finansowania przedsiębiorców z sektorów kreatywnych i kultury. Udział w Forum Rozwoju Mazowsza jest bezpłatny.