InvestEU i SIFTA dla polskich pośredników finansowych.

Finansowanie ekonomii społecznej mrzonka czy otwierające się możliwości?

Już 14 grudnia 2022 roku praktyczne przykłady Ekonomii Społecznej. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK) zaprasza na wydarzenie organizowane przez MFC z udziałem KPK. Ostatni już w tym roku webinar poświęcony polskim instytucjom mikrofinansowym oraz przedsiębiorstwom finansującym podmioty ekonomii społecznej. Swoją wiedzą i praktycznymi przykładami podzielą się z nami wybitni eksperci.