20 lat Polski w Programach Ramowych Badań i Innowacji UE. Horyzont 2020 – nowe otwarcie

KPK IF jako Partner merytoryczny wydarzenia zaprasza do udziału w konferencji, której głównym celem jest strategiczna dyskusja, jak wykorzystać nowe możliwości dla zwiększenia uczestnictwa Polski w Horyzoncie 2020 w latach 2018-2020, a także, jak przygotować się do aktywnego udziału w 9. Programie Ramowym UE.