KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia organizowanego przez Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze zaprasza przedsiębiorców na konferencję pt. „Uczelnie i Przedsiębiorstwa na rzecz stabilnego rozwoju kraju”.
W szczególności zapraszamy do udziału w bloku sesji pt. „Publiczne i prywatne finansowanie współpracy Uczelni z Przedsiębiorstwami” z udziałem przedstawiciela KPK.