AECM Annual Event

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia zaprasza instytucje finansowe na wydarzenie poświęcone “Guarantee schemes and their impact on the economic development Measuring their effect on job creation, innovation and growth”.