Dostęp mikro, małych i średnich przedsiębiorców do kredytu w Polsce

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia zaprasza przedstawicieli banków i przedsiębiorców na wydarzenie poświęcone zagadnieniom związanym z dostępem do kredytu w Polsce, w tym nowym regulacjom, obrotowi bezgotówkowemu, nowoczesnym technologiom oraz publicznemu wsparciu dostępu do kredytu. Zapraszamy również do indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK nt. możliwości wsparcia dla finansowania MŚP z programów ramowych UE.