Dzień Informacyjny LIFE 2017

KPK IF jako Partner wydarzenia zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne nt. Programu LIFE. Celem instrumentów finansowych programu LIFE  jest wspieranie projektów mających potencjał generowania przychodów w obszarach środowiska lub klimatu. Finansowanie w ramach instrumentów finansowych ma charakter zwrotny i może mieć formę kredytów, gwarancji, inwestycji kapitałowych bądź instrumentów mieszanych (blending). Wszystkich zainteresowanych aktualną informacją nt. instrumentów finansowKPK IF jako Partner wydarzenia zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne nt. Programu LIFE. Celem instrumentów finansowych programu LIFE  jest wspieranie projektów mających potencjał generowania przychodów w obszarach środowiska lub klimatu. Finansowanie w ramach instrumentów finansowych ma charakter zwrotny i może mieć formę kredytów, gwarancji, inwestycji kapitałowych bądź instrumentów mieszanych (blending). Wszystkich zainteresowanych aktualną informacją nt. instrumentów finansowych programów UE zapraszamy na stoisko informacyjne KPK IF.ych programów UE zapraszamy na stoisko informacyjne KPK IF.