Dzień z Horyzontem 2020

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia zaprasza na konferencję poświęconą korzyściom uczestnictwa w programie Horyzont 2020, w tym aktualnej ofercie finansowania i wybranym przykładom polskich projektów realizowanych w ramach Horyzont 2020 oraz możliwościom aplikowania w latach 2019-2020. Zapraszamy również do indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK IF na stanowisku eksperckim nt. instrumentów finansowych programów UE.