Efektywna współpraca biznesu z nauką

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na konferencję pt. „Efektywna współpraca biznesu z nauką w kontekście Konstytucji dla Nauki oraz Konstytucji dla Biznesu” poświęcone m.in. instrumentom wspierającym transfer technologii i komercjalizacji. Zapraszamy również do indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK na stoisku eksperckim. Udział w wydarzeniujest bezpłatny.