Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

KPK IF jako partner merytoryczny Kongresu zaprasza przedsiębiorców na wydarzenie poświęcone kierunkom rozwoju sektora MŚP w Polsce – perspektywy, priorytety i mechanizmy wsparcia w ramach programów UE oraz programów krajowych. Zapraszamy również do indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK udzielających kompleksowej informacji o instrumentach finansowych programów UE w Polsce na stanowisku eksperckim KPK w strefie Targów Biznes Expo.