Finansowanie maszyn przez banki i firmy leasingowe – standaryzacja wymagań zasadniczych

Konferencja poświęcona tematowi finansowania maszyn przez banki i firmy leasingowe. Najwybitniejsi rzeczoznawcy ds. wycen maszyn; wiodące instytucje finansowe; wyniki badania eksperckiego na temat standardów i procedur; propozycja standardu dla instytucji finansujących; finansowanie z użyciem instrumentów finansowych.