Forum Bankowe 2019

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia zaprasza przedstawicieli banków na wydarzenie poświęcone możliwościom finansowania rozwoju gospodarki przez sektor bankowy. Zapraszamy również do indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK na stanowisku eksperckim nt. możliwości wsparcia dla finansowania MŚP z programów ramowych UE.