Forum Gospodarcze “Welconomy Forum in Toruń”

Spotkanie przedstawicieli rządu, samorządu i biznesu, poświęcone tematyce innowacyjności w gospodarce oraz we współczesnej nauce.