Forum Liderów Banków Spółdzielczych

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza przedstawicieli instytucji finansowych na wydarzenie poświęcone aktualnej ocenie i perspektywach rozwoju sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Udział w konferencji dla przedstawicieli banków i środowiska naukowego jest bezpłatny.