I Edycja Polsko – Niemieckiej Gospodarczej Giełdy Kooperacyjnej pn. „Partnerschaft und Bizness”

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza na Pierwszą Polsko – Niemiecką Gospodarczą Giełdę Kooperacyjną, która ułatwi stworzenie wspólnej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń oraz eksponowanie w skali międzynarodowej dobrych praktyk międzyinstytucjonalnych, będzie nie tylko podstawą do nawiązywania i utrzymywania nowych kontaktów biznesowych, czy kooperacji  z innymi instytucjami, działającymi na rzecz wspierania rozwoju firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ale także źródłem atrakcyjnych rozwiązań handlowych i promocyjnych o charakterze regionalnym, krajowym i międzynarodowym.