II Międzynarodowa Konferencja Nowoczesne Technologie, Konstrukcje, Materiały dla chemii i energetyki

KPK IF zaprasza do udziału w Konferencji Nowoczesne Technologie, Konstrukcje, Materiały dla chemii i energetyki. Wydarzenie skierowane do średnich i dużych przedsiębiorstw, koncernów oraz instytucji naukowych z branży chemicznej i energetycznej. Podczas Konferencji przedstawione zostaną kierunki rozwoju chemii i energetyki oraz polskie technologie, które mogą odegrać znaczącą rolę w Europie i w Świecie.