III Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2017

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na wydarzenie poświęcone potencjalnym kierunkom rozwoju sektora MŚP w Polsce – perspektywy, priorytety i mechanizmy wsparcia. Temat przewodni Szczytu brzmi: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: gospodarcze, energetyczne, finansowe, jak również potencjał infrastrukturalny i innowacyjny.