Innowacyjna Firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne dot. wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów. Podczas wystąpień zostanie omówiona oferta wsparcia dla firm z PO IR, oferta wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności na rynkach zagranicznych oraz oferta wsparcia z RPO Woj. Wielkopolskiego. Zapraszamy również do indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK na stoisku eksperckim.