Innowacyjna Firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne dot. wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów. Podczas wystąpień zostanie omówionych 5 filarów Konstytucji Biznesu, oferta wsparcia dla firm z PO IR na innowacyjne przedsięwzięcia oraz oferta wsparcia z RPO Woj. Wielkopolskiego. Zapraszamy również do indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK nt. Instrumentów Finansowych UE na stanowisku eksperckim.