Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne dot. wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów. Podczas wystąpień zostanie omówiona oferta wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój, RPO Województwa Wielkopolskiego oraz Instrumenty Finansowe UE dla MŚP. Zapraszamy również do indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK.