Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w trakcie którego zostanie przedstawiona kompleksowa oferta wsparcia dla przedsiębiorców z Programu Inteligentny Rozwój na wszystkich etapach realizacji; możliwości, jakie dają innowacyjnym firmom  inne formy wsparcia (również finansowane z Funduszy Europejskich, m.in. Program Polska Wschodnia, Regionalny Program Operacyjny); korzyści płynące z innowacyjnego podejścia do biznesu oraz możliwości podejmowania innowacyjnych wyzwań oraz formy wsparcia partnerstwa pomiędzy biznesem a nauką.