Webinarium: Instrumenty finansowe UE dla sektora  farmaceutycznego w okresie COVID-19