Instrumenty wsparcia innowacji. Warunki finansowania. Dobre praktyki.

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza na konferencję poświęconą możliwościom finansowania innowacji. W trakcie spotkania, przedsiębiorcy zostaną poinformowani o projektowych, kapitałowych oraz społecznościowych formach finansowania innowacji.