IX Europejskie Forum Gospodarcze

KPK IF  zaprasza na promocję Planu Inwestycyjnego dla Europy podczas IX Europejskiego Forum Gospodarczego, którego hasłem przewodnim jest „Przedsiębiorcza Europa – szanse, wyzwania, zagrożenia”. Forum to ponad 30 paneli, 100 prelegentów i wyjątkowych Gości, 85 partnerów i patronów medialnych, 2500 uczestników.

Celem tegorocznej edycji Forum jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego regionalnych przedsiębiorstw zaliczanych do grupy MŚP. Podczas Forum zostaną wręczone Nagrody „Mocni w Biznesie” honorując liderów gospodarki.