Jak pozyskać środki na rozwój firmy?

Szkolenie dla przedsiębiorców  nt. preferencyjnego finansowania w programach ramowych UE oraz zagadnień rynku pracy.