Kapitał ludzki wartością organizacji

PARP zaprasza przedsiębiorców na szkolenie z zakresu wykorzystania Narzędzia Pomiaru Kapitału Ludzkiego (NKL), które umożliwia faktyczny pomiar wartości zasobów personalnych przedsiębiorstwa. Pozwala na gromadzenie danych i ich interpretację, dając podstawowe wskazówki co uzyskane wyniki oznaczają dla organizacji, jakie stwarzają problemy lub perspektywy.