Katowice Entrepreneurship Academy of Video Games

Katedra Teorii Zarządzania z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest partnerem europejskiego projektu badawczego STARTIFY7: A Team-Building, Thematically-Focused and Lean-Training Summer Academy System for Young Future ICT Entrepreneurs (http://www.startify7.eu) realizowanego w ramach programu Horyzont 2020.

Projekt Startify7 ma na celu przeprowadzenie nowatorskich szkoleń w formie 7 dwutygodniowych Letnich Akademii w 7 krajach Unii Europejskiej oraz 2 konkursy podsumowujące – (tzw. bootcamp’y w Brukseli), które pozwolą zwiększyć szanse młodych, europejskich, przyszłych przedsiębiorców rozpoczynających działalność w sektorze ICT.