Konferencja Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy

KPK IF jako partner EBI w ramach ECDI w Polsce zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji poświęconej dostępności oferty usług
doradczych świadczonych w ramach Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego jak również możliwości pozyskania finansowania projektów
sektora energetycznego.