Konferencja inaugurująca Program InvestEU w Polsce

Komisja Europejska, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej serdecznie zapraszają na konferencję inaugurującą Program InvestEU w Polsce, która odbędzie się w trybie hybrydowym 20 maja br. o godz. 12.30.