Konferencja nt. działań dot. Connecting Europe Facility (CEF) i LIFE

KPK IF zaprasza przedsiębiorców na wydarzenie dot. działań realizowanych w ramach instrumentów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską tj. Connecting Europe Facility (CEF) i LIFE.