Kongres 590

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na wydarzenie poświęcone potencjalnym kierunkom rozwoju sektora MŚP w Polsce – perspektywy, priorytety i mechanizmy wsparcia.Zapraszamy również do indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK nt. Instrumentów Finansowych UE na stanowisku eksperckim.