Kongres 590

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia zaprasza mikro, małych i średnich przedsiębiorców na wydarzenie poświęcone potencjalnym kierunkom rozwoju sektora MŚP w Polsce – perspektywy, priorytety i mechanizmy wsparcia. Temat przewodni Kongresu brzmi: „Uwalniamy polski potencjał!”. Wspólny cel: dynamiczny rozwój polskiej gospodarki.