Kongres Turystyki Polskiej w Świdnicy

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza do udziału w Kongresie Turystyki Polskiej. Wydarzenie skierowane do przedsiębiorców oraz organizacji samorządowych i gospodarczych świadczących usługi lub oferujących produkty dla sektora turystycznego.

Zakres tematyczny Kongresu Turystyki Polskiej:
– ocena funkcjonowania sektora usług turystycznych w Polsce,
– możliwości finansowania polskiej gospodarki turystycznej
– kierunki rozwoju polskiej turystyki,
– determinanty konkurencyjności gospodarki turystycznej: rozwój innowacyjności, atrakcyjności, jakości usług i produktów turystycznych,
– korelacja ewolucji sektora turystycznego z rządowym Programem Rozwoju Turystyki do 2020r.

Informacje o wydarzeniu