Międzynarodowa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2016

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza na konferencję, będącą jednym z najważniejszych i największych eventów sektora budowlanego w Polsce. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną złożone analizy branży budowlanej oraz prognozy jej rozwoju na najbliższe lata. Analizie poddane zostaną aktualne wskaźniki opisujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, kluczowe mierniki rozwoju budownictwa oraz kwestie dotyczące budownictwa mieszkaniowego, niemieszkalnego i inżynieryjnego. Analitycy rynku przedstawią prognozy na najbliższe lata uwzględniające szereg czynników mających wpływ na przyszłą projekcję rynku budowlanego.