Pieniądze na innowacje

Konferencja nt. praktycznych aspektów aplikowania po dotacje i inne formy wsparcia UE dla projektów badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych.