Polski Kongres Gospodarczy 2016

Celem Kongresu była próba wypracowania odpowiedzi na pytanie o to, jak usprawnić prawno-instytucjonalne otoczenie biznesu, aby w pełni wykorzystać potencjał polskiej gospodarki.