Pomoc publiczna dla mikroprzedsiębiorstw w Polsce w okresie pandemii Covid-19

Serdecznie zapraszamy do zapisów na najbliższe webinarium Programu Analityczno Badawczego. Spotkanie będzie poświęcone raportowi zrealizowanemu przez zespół badawczy kierowany przez prof. K. Kochaniak: „Pomoc publiczna dla mikroprzedsiębiorstw w Polsce w okresie pandemii Covid-19”. Celem raportu była analiza znaczenia pomocy publicznej dla kształtowania płynności i stabilności zatrudnienia w sektorze mikroprzedsiębiorstw w Polsce, w okresie pandemii Covid-19.

Podczas Webinarium, o godzinie 13:40 prelekcję wygłosi także przedstawiciel KPK ds. IF PUE. Prezentowany temat będzie dotyczyć roli Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE dla mikrofirm w czasie pandemii.