Program COSME, programy unijne oraz Instrumenty Finansowe dla MŚP

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza do udziału w seminarium nt. możliwości wsparcia finansowego i pozafinansowego małych i średnich firm. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną m.in. instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw, jak również tych, które przechodzą chwilowe trudności.