Programy i inicjatywy europejskie – potencjalnym źródłem finansowania projektów realizujących strategie ponadregionalne

Konfrerencja nt. możliwości finansowania projektów ponadregionalnych w ramach programów i inicjatyw UE.