Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców ws. Planu Junckera

Spotkanie poświęcone możliwościom przygotowania i finansowania inwestycji dostępnym w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy, z udziałem ekspertów Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Ministerstwa Rozwoju.