Środa z Funduszami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza na konferencję poświęconą możliwościom wsparcia finansowego mazowieckich przedsiębiorców zainteresowanych przede wszystkim finansowaniem m.in: innowacji, działalności badawczo-rozwojowej oraz odnawialnych źródeł energii.