Startup Europe Week

KPK IF jako Partner wydarzenia zaprasza na Startup Europe Week – największą w Europie serię spotkań skoncentrowanych wokół promowania i rozwoju przedsiębiorczości. Spotkanie skupiać się będzie na instytucjach oraz instrumentach, dzięki którym przedsiębiorcy mogą pozyskać środki na rozwój swojego biznesu, czy przyspieszyć ekspansję na rynki zagraniczne.

Inicjatywa ma również na celu efektywne zapoznanie osób powiązanych ze światem biznesu z dostępnymi rodzajami wsparcia zarówno ze źródeł lokalnych, jak i funduszy unijnych.