Strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa do roku 2030

KPK IF jako współorganizator wydarzenia zaprasza przedstawicieli banków na wydarzenie poświęcone wsparciu finansowania sektora agro instrumentami finansowymi UE, nowym instrumentom finansowym w ramach Funduszu Gwarancji Rolnych oraz Strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. Zapraszamy również do indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK na stanowisku eksperckim nt. możliwości wsparcia dla finansowania agro z programów ramowych UE.