Szkolenia „Środki unijne dla MŚP – jak znaleźć dofinansowanie dla firmy?”

Szkolenie dla przedsiębiorców, umożliwiające samodzielne poszukiwanie źródeł dofinansowania oraz wstępną ocenę szans powodzenia.