Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP – spotkanie informacyjne

KPK IF jako Partner wydarzenia zaprasza na spotkanie informacyjne z cyklu organizowanego przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach konkursu nr 3 Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Wsparcie jest przewidziane w zakresie tworzenia i rozwoju produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.